ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học cơ bản mà Việt Nam có thể rút ra từ sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu trong phát triển kinh tế hiện nay là gì?

  • A. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  • B. Xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp
  • C. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
  • D. Xây dựng nền kinh tế thị trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: liên hệ

  Cách giải:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai Hội đồng tương trợ kinh tế Liên Xô bộc lộ một số thiếu sót trong khi thực hiện những chính sách về kinh tế như:

  • Không hòa nhập với đời sống kinh tế thế giới.
  • Chưa coi trọng đầy đủ việc áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ.
  • Sự hợp tác gặp nhiều trở ngại do cơ chế quan liêu bao cấp.

  Khi Goócbachốp thực hiện đường lối cải tổ kinh tế lại phạm nhiều sai lầm. Nần kinh tế do việc chuyển sang kinh tế thị trường quá vội vã, thiếu sự điều tiết của Nhà nước nên đã gây rối loạn, thu  nhập quốc dân giảm sút nghiêm trọng.

  => Bài học cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ  nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu trong phát triển kinh tế hiện này là: xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nhưng phải phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước. Tích cực áp dụng những thành tựu Khoa học - kĩ thuật vào sản xuất,....

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30793

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF