YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

  (b) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2.

  (c) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

  (d) Cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng.

  (e) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.

  (g) Sục khí CO2 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

  Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là: 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (a), (c), (e).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON