YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm Al và Mg cần vừa đủ 1,12 lít khí O2 (đktc). Để hòa tan hết sản phẩm thu được cần ít nhất m gam dung dịch hỗn hợp gồm HCl 7,3% và H2SO4 9,8%. Giá trị của m là: 

  • A. 100. 
  • B. 50. 
  • C. 25. 
  • D. 75. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  BTNT(H):  0,002m + 0,001m.2 = 1,12: 22,4.2.2 → m = 50 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79478

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON