YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chia 200 gam dung dịch gồm glucozơ và fructozơ thành hai phần bằng nhau:

  - Phần 1: Tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 8,64 gam Ag.

  - Phần 2: Tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 3,52 gam Br2.

  Nồng độ phần trăm của fructozơ trong dung dịch ban đầu là: 

  • A. 3,96%. 
  • B. 1,62%. 
  • C. 4,50%.
  • D. 3,24%. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nGlu = 0,022 mol

  nFruc = 0,04 - 0,022 = 0,018 mol

  → C% fruc = 3,24%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79470

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON