YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam hỗn hợp X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam hỗn hợp X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  • A. 25,1. 
  • B. 20,6. 
  • C. 28,5. 
  • D. 41,8. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt n ancol: x mol; n este: y mol

  Ta có: n.(x + y) = 2,31 và 18x + 32y = 51,24 - 2,31.14

  vậy n = 3, x = 0,41 và y = 0,36

  → m = 0,6.0,36.(60 + 74 - 18) = 25,056 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79452

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON