ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 3,255 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCnH2nCOOH bằng dd NaOH dư, thu được 4,785 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 3,255 gam X bằng dd HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là 

  • A. 6,53                   
  • B. 4,8975                          
  • C. 5,4375                           
  • D. 7,25

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(X\hspace{20}+3NaOH\rightarrow Muoi+H_{2}O\)
  \(a\, mol\rightarrow \hspace{10}3a\hspace{50}a\)
  3,255 + 3a.40 = 4,785+18a
  \(\Rightarrow a=0,015(mol)\)
  \(X\hspace{20}+2H_{2}O+3HCl\rightarrow Muoi\)
  \(0,015\rightarrow 0,03\hspace{10}0,045\)
  muối = 3,255 + 0,03.18 + 0,045.36,5 = 5,4375

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23811

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON