YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên trộn theo tỷ lệ số mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là 

  • A. C2H7N, C3H9N, C4H11N.
  • B. C3H9N, C4H11N, C5H13N.
  • C. C3H7N, C4H9N, C5H11N.
  • D. CH5N, C2H7N, C3H9N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(C_{\bar{n}}H_{2\bar{n}+3}N+HCl\rightarrow C_{\bar{n}}H_{2\bar{n}+3}NHCl\)
  \(a\rightarrow \hspace{50}a\rightarrow\hspace{20} a\)
  \(a=\frac{31,68-20}{36,5}=0,32(mol)\)
  \(\bar{M}=\frac{20}{0,32}=14\bar{n}+17\)
  \(\bar{n}=3,25\)
  Gọi n        C có amin (I)   1mol
        (n+1)                  (II)   10mol
        (n+2)                  (III)   5mol
  \(\bar{n}=3,25=\frac{n.1+(n+1)10+(n+2)5}{16}\Rightarrow n=2\)
  C2H7N, C3H9N, C4H11N
   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23800

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON