YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH . Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dd HCl, thu được dd chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là 

  • A. H2N-[CH2]4-COOH                 
  • B. H2N-[CH2]2-COOH
  • C. H2N-[CH2]3-COOH                
  • D. H2N-CH2-COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(RNH_{2}COOH+HCl\rightarrow RNH_{3}ClCOOH\)
  \(a=\frac{37,65.26,7}{36,5}=0,3mol\)
  \(M=\frac{26,7}{0,3}=89\Rightarrow R=28(C_{2}H_{4})\)
  \(CH_{3}-CH-COOH\)
                   \(\mid\)
                 \(NH_{2}\)      

  ( Alanin)
  \(CH_{2}-CH_{2}-COOH\)
   \(\mid\)
  \(NH_{2}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23808

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON