YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng ?

  • A. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng.
  • B. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β-amino axit.
  • C. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.
  • D. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23793

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON