YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là 

  • A. 85
  • B. 68
  • C. 45
  • D. 46

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(X:C_{2}H_{8}O_{3}N_{2}+NaOH\rightarrow Y?\)
  \(X:C_{2}H_{5}NH_{2}HNO_{3}+NaOH\rightarrow C_{2}H_{5}NH_{2}+NaNO_{3}+H_{2}O\)
  \(M_{Y}=45\)
   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23803

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON