ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:
  (1) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.
  (2) Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.
  (3) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.
  (4) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2.
  (5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.
  (6) Cho BaCO3 vào lượng dư dung dịch NaHSO4.
  Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là.

  • A. 6
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON