YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và FexOy trong khí trơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 8,0 gam; đồng thời thoát ra 1,344 lít khí H2 (đktc). Phần 2 tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư, thu được 5,376 lít khí H(đktc). Công thức FexOy là.

  • A. FeO
  • B. Fe3O4
  • C. Fe2O3 
  • D. Fe2O3 hoặc Fe3O4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phần 1: 

  nNaAlO2 = nNaOH = 0,2 → nAl ban đầu = 0,2

  nH2 = 0,06 → nAl dư = 0,04 → nAl phản ứng = 0,16 → nO = 0,24

  Phần 2:

  3nAl dư + 2nFe = 2nH2 → nFe = 0,18

  → Fe : O = nFe : nO = 3: 4

  → Fe3O4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68867

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON