ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 17,4 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeCO3 trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa 36,0 gam muối và V lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Biết khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất của S+6. Giá trị của V là.

  • A. 3,360 lít 
  • B. 2,688 lít
  • C. 8,064 lít 
  • D. 2,016 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt a, b là số mol Fe3O4 và FeCO3

  → mX = 232a + 116b = 17,4

  nFe2(SO4)3 = (3a + b)/2 = 0,09

  → a = 0,03 và b = 0,09

  → nCO2 = 0,09

  BT electron: 2nSO2 = nFe3O4 + nFeCO3 → nSO2 = 0,06 

  → n khí tổng = 0,15 → V = 3,36 lít

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68808

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON