ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 11,03 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào 300 ml dung dịch HCl 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thấy thoát ra 2,688 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được lượng rắn khan là.

  • A. 17,42 gam
  • B. 17,93 gam 
  • C. 18,44 gam 
  • D. 18,95 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nH2 = 0,12 → nOH- = 0,24

  nHCl = 0,18 → nH+ = 0,18

  → nOH- dư = 0,06

  m rắn = m kim loại + mCl- + mOH- = 18,44

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68855

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF