ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp gồm 0,16 mol Mg và 0,08 mol Al vào dung dịch chứa Fe2(SO4)3 0,2M và CuSO4 0,3M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào X, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 12,8 gam rắn khan. Giá trị m là.

  • A. 9,92 gam 
  • B. 14,40 gam 
  • C. 11,04 gam 
  • D. 12,16 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  mMgO = 6,4  < 12,8 → Chất rắn có thêm Fe2O3 (0,04 mol)

  vậy dung dịch Y chứa Mg2+ (0,16), Al3+ (0,08) và Fe2+ (0,08). Bảo toàn điện tích→ nSO42- = 0,36

  nFe2(SO4)3 = 2x và nCuSO4 = 3x → nSO42- = 9x = 0,36 → x = 0,04

  Chất rắn Y chứa Fe và Cu. Bảo toàn khối lượng Fe, Cu:

  mY = 56.4x + 64.3x - 0,08.56 = 12,16 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68851

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF