• Câu hỏi:

  Thí nghiệm nào sau đây dùng để đo bước sóng ánh sáng?

  • A. Thí nghiệm về sự tán sắc của Niu-tơn             
  • B. Thí nghiệm hiện tượng quang điện của Héc
  • C. Thí nghiệm nhiễu xạ ánh sáng      
  • D. Thí nghiệm giao thoa Y-âng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC