• Câu hỏi:

  Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số  f = 100 Hz gây ra các sóng có biên độ A = 2cm. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi  liên tiếp là 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

  • A. 150 cm/s
  • B. 50 cm/s
  • C. 100 cm/s
  • D. 25 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khoảng cách 7 gợn sóng liên tiếp tương ứng 6 bước sóng: d = 6λ  →  λ = 0,5cm

  Tốc độ truyền sóng: \(v=\lambda f=0,5.100 = 50cm/s\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC