• Câu hỏi:

  Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, với khoảng cách hai nút sóng liền kề nào đó là 24 cm. Hai điểm M, N trên dây lần lượt cách một nút những khoảng 4 cm, 12 cm. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

  • A.  Biên độ dao động của N gấp \(\sqrt{2}\) lần biên độ dao động của M.
  • B. Tại một thời điểm, tốc độ dao động của M và N luôn bằng nhau. 
  • C.  M và N dao động ngược pha.
  • D. Tại một thời điểm, độ lệch của N so với vị trí cân bằng luôn gấp 2 lần độ lệch của M so với vị trí cân bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khoảng cách ngắn nhất giữa hai nút: \(\frac{\lambda }{2} = 24 \Leftrightarrow \lambda = 48 cm\)
  Biên độ dao động tại M: \(A_M = A_B.sin \frac{2 \pi d_M}{\lambda } = \frac{A_B}{2}\)
  Biên độ dao động tại N: \(A_N = A_B.sin \frac{2 \pi d_N}{\lambda } = A_B\)
  \(\Rightarrow A_N = 2A_M\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC