RANDOM
 • Câu hỏi:

  The word “which” in last sentence of paragraph 1 refers to _______.

  • A. the developments of ecosystems
  • B. plant life changes
  • C. the current theories of ecosystem
  • D. the responses of plants to climate changes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “which” ở câu cuối của đoạn 1 nhắc đến điều gì _______.

     A. sự phát triển của hệ sinh thái                                 B. sự thay đổi đời sống thực vật

     C. các lý thuyết hiện đại về hệ sinh thái                     D. phản ứng của thực vật với biến đổi khí hậu

  Thông tin: They build up a picture of how groups of plants have responded to climate changes and how ecosystems develop. But are these associations, which are real in the present, permanent?

  Tạm dịch: Họ phác họa nên một bức tranh về cách các nhóm thực vật đã ứng phó với biến đổi khí hậu và cách các hệ sinh thái phát triển. Nhưng những mối quan hệ đang xảy ra trên thực tế này có kéo dài mãi mãi?

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA