YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I never take much on holiday with me, just _______ clothes and a couple of books. 

  • A. a little
  • B. few
  • C. a few
  • D. little

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  little + N (không đếm được): rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

  a little + N (không đếm được): có một ít, đủ để

  few + N (đếm được): rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

  a few + N (đếm được): có một ít, đủ để

  Tạm dịch: Tôi không bao giờ mang nhiều đồ đạc khi đi nghỉ dưỡng, chỉ một vài bộ quần áo và một vài cuốn sách.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA