YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The abilities to work hard, follow directions, and thinking independently are some of the criteria for success in the work place.

  • A. to work
  • B. thinking
  • C. are
  • D. for success

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Cấu trúc song song

  Giải thích:

  Ở đây đang liệt kê ra các loại “abilities” => các thành phần được nối với nhau bằng dấu phẩy, từ nối “and” phải có cấu trúc như nhau.

  => Các động từ “work, follow, think” phải cùng được dùng ở dạng “to V”

  Sửa: thinking => to think

  Tạm dịch: Khả năng làm việc chăm chỉ, làm theo chỉ dẫn và suy nghĩ độc lập là một số tiêu chí để thành công ở nơi làm việc.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA