YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  _______, one tin will last for at least six weeks.

  • A. Using economical
  • B. Used economically
  • C. Used economical
  • D. Using economically

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Rút gọn mệnh đề

  Giải thích:

  Khi hai mệnh đề cùng chủ ngữ, có thể rút gọn bớt một chủ ngữ và dùng cụm V.ing nếu chủ động, cụm V.p.p nếu bị động.

  Ngữ cảnh ở đây là “(một tin) được sử dụng một cách tiết kiệm” => dùng V.p.p

  Sau động từ “used” cần một trạng từ.

  economical (adj): tiết kiệm                                             economically (adv): tiết kiệm

  Tạm dịch: Được sử dụng một cách tiết kiệm, một tin sẽ kéo dài ít nhất sáu tuần.

  Chọn B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON