AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The sport was became very popular in Europe and by the late 70's there was windsurfing fever in Europe with one in every three households having a sailboard.

  • A. was became
  • B. popular
  • C. there was
  • D. having

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A

  was became ---> became

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>