AMBIENT
 • Câu hỏi:

  John _______ every summer.

  • A. plays softball and tennis 
  • B. plays with softball and tennis
  • C. is played softball and tennis
  • D. is played with softball and tennis

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>