YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The ship _______ during the night.

  • A. has remained the harbor
  • B. was remained the harbor
  • C. remained the harbor 
  • D. remained in the harbor

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA