YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Since 1984 the sport has included in the Olympic Games as part of the yachting events.

  • A. Since 1984
  • B. has included 
  • C. the
  • D. as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  has included ---> has been included

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA