• Câu hỏi:

  John _______ across the lawn.

  • A. danced wildly   
  • B. was wildly danced
  • C. was dancing wild
  • D. was being danced wildly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC