AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The first paragraph means that _______.

  • A. all things that make our lives convenient and comfortable need natural resources
  • B. people who live in industrialized countries travel everywhere by car
  • C. people can enjoy more and more fresh air in the future
  • D. we need more finished products than raw materials

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>