YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  _______ we have worked overtime for weeks, we have not completed the project.

  • A. In spite of 
  • B. Even though the fact that
  • C. Despite 
  • D. Despite the fact that

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA