• Câu hỏi:

  Natural resources _______.

  • A. will never be used up
  • B. have not ever been mentioned by the media
  • C. have been the subject of the media for many years
  • D. are being renovated

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC