AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the text, _______. 

  • A. industrialization and urbanization have greater demand for water
  • B. clean water is always available for everybody all the -time
  • C. we will find more and more sources of safe water
  • D. everybody on earth will be supplied enough safe water in the future

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>