YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  According to the second paragraph, _______.

  • A. population will decrease
  • B. many people will become poorer
  • C. people use more food and energy
  • D. there will be no poor people

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3440

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF