YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược "Chiến tranh cục bộ"?

  • A. Chiến thắng mùa khô 1965 - 1966.
  • B. Chiến thắng mùa khô 1966 - 1967.
  • C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
  • D. Chiến thắng Plâyme, Đất Cuốc, Bàu Bàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 177.

  Cách giải:

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược "Chiến tranh cục bộ".

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON