YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chỗ dựa của "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam là

  • A. ấp chiến lược.
  • B. lực lượng quân đội ngụy.
  • C. lực lượng cố vấn Mĩ.
  • D. ấp chiến lược và lực lượng quân đội ngụy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 168 - 169, suy luận.

  Cách giải:

  Chỗ dựa của "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam là ấp chiến lược và lực lượng quân đội ngụy.

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON