YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại sự kiện chính trị nào dưới đây?

  • A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (4-1976).
  • B. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương (9-1975).
  • C. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975).
  • D. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (7-1976).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 202.

  Cách giải:

  Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại: Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (7-1976).

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478213

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON