YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quyết định nào sau đây của chính quyền Sài Gòn sau khi mất thị xã Buôn Ma Thuột?

  • A. Quyết tâm tử thủ Tây Nguyên.
  • B. Chấp nhận bỏ Buôn Ma Thuột để bảo vệ các vùng còn lại của Tây Nguyên.
  • C. Rút bỏ toàn bộ Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
  • D. Chấp nhận rút bỏ vùng Bắc Tây Nguyên để về giữ vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 194.

  Cách giải:

  Sau khi mất thị xã Buôn Ma Thuột, chính quyền Sài Gòn quyết định rút bỏ toàn bộ Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478230

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON