YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mở đầu cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt" trên khắp chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thắng nào?

  • A. Trận Ấp Bắc (Mĩ Tho, ngày 02 - 01 - 1963).
  • B. Mùa khô 1965 – 1966.
  • C. Trận Vạn Tường (Quảng Ngãi, ngày 18 - 8 - 1965).
  • D. Mùa khô 1966 – 1967.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 175.

  Cách giải:

  Trận Vạn Tường (Quảng Ngãi, ngày 18 - 8 - 1965) mở đầu cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt" trên khắp chiến trường miền Nam.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478202

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON