YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mở đầu cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, quân ta tấn công vào

  • A. Tây Nguyên.. 
  • B. Đông Nam Bộ.
  • C. Nam Trung Bộ.
  • D. Quảng Trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 183.

  Cách giải:

  Mở đầu cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, quân ta tấn công vào Quảng Trị.

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON