YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi?

  • A. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
  • B. Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
  • C. Mĩ làm lễ cuốn cờ và rút về nước.
  • D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 67402

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON