YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  "Bất kì tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng là con đường bạo lực cách mạng, ngoài ra không có con đường nào khác". Đó là nội dung của

  • A. Hội nghị Bộ Chính trị T10/1974.
  • B. Hội nghị Bộ Chính trị cuối năm 1974 đầu năm 1975.
  • C. Hội nghị lần thứ 21 của Đảng (T7/1973).
  • D. Hội nghị lần thứ 15 của Đảng(T1/1959).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 67448

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON