ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không thuộc về ý nghĩa của phong trào Đồng khởi?

  • A. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.
  • B. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
  • C. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
  • D. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON