YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn đã

  • A. quyết định đặt tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • B. nhất trí về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • C. thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.
  • D. bầu cơ quan, lãnh đạo cấp cao của nhà nước, cử Ban dự thảo hiến pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 67418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON