AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng điện từ có đặc điểm là 

  • A. Sóng dọc và không truyền được trong chân không.
  • B. Sóng ngang và không truyêng được trong chân không.
  • C.  Sóng ngang và truyền được trong chân không.
  • D. Sóng dọc và truyền được trong chân không.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>