AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt nhân \(_2^4He\) có khối lượng nghỉ 4,0015u. Biết khối lượng nghỉ nơtron 1,008665ucủa protôn là 1,00276u. Năng lượng liên kết riêng của \(_2^4He\) là 

  • A. 7,075 MeV/ nuclon.         
  • B. 28,30 MeV/nuclon
  • C. 4,717MeV/nuclon             
  • D. 14,150MeV/nuclon.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>