AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 

  • A. Khoảng thời gian để lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác.
  • B. Khoảng thời gian để 1 kg chất phóng xạ biến thành chất khác.
  • C. Khoảng thời gian để 1mol chất phóng xạ biến thành chất khác.
  • D. Khoảng thời gian để một nửa lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA