AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về pin quang điện là đúng 

  • A. Điện trường tiếp xúc hướng từ n sang p.
  • B. Điện cực dương của pin quang điện ở bán dẫn n.
  • C. Dòng điện chạy qua pin quang điện theo chiều từ p sang n.
  • D. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>