AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là \({x_1} = 8\sin (\pi t + \alpha )(cm)\) và \({x_2} = 4\cos (\pi t)(cm)\). Biên độ dao động của vật bằng 12cm thì 

  • A.  \(\alpha  = \pi \) rad  
  • B. \(\alpha  =  - \frac{\pi }{2}\) rad  
  • C. α =0 rad              
  • D.  \(\alpha  = \frac{\pi }{2}\) rad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>