YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số phức z thỏa \(z + 2\overline z = 3 - i\) có phần ảo bằng :

  • A. \(\frac{{ - 1}}{3}\)
  • B. \(\frac{{ 1}}{3}\)
  • C. -1
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt \(z = a + bi\,\left( {a,b \in R} \right)\)

  \(\begin{array}{l}
  z + 2\overline z  = 3 - i\\
   \Leftrightarrow a + bi + 2\left( {a - bi} \right) = 3 - i\\
   \Leftrightarrow 3a - bi = 3 - i\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  3a = 3\\
  b = 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 1\\
  b = 1
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Vậy \(z\) có phần ảo là 1.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON