YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số phức z thỏa mãn z(1 + 2i) + 1 - i = 2i là

  • A. -1+i
  • B. 1-i
  • C. 1+i
  • D. -1-i

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 

  \(z(1 + 2i) + 1 - i = 2i\)

  \(\Leftrightarrow  z(1 + 2i) = -1 + 3i\)

  Do đó:

  \(\begin{array}{l}
  z = \frac{{ - 1 + 3i}}{{1 + 2i}} = \frac{{\left( { - 1 + 3i} \right)\left( {1 - 2i} \right)}}{{{1^2} + {2^2}}}\\
   = \frac{{ - 1 + 2i + 3i - 6{i^2}}}{5} = \frac{{ - 1 + 5i + 6}}{5}\\
   = 1 + i
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON