YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho số phức \(z = - 3 - 4i.\) Tìm mô đun của số phức \(w = iz + \frac{{25}}{z}.\)

  • A.  \(\left| {\rm{w}} \right| = \sqrt 2\)
  • B.  \(\left| {\rm{w}} \right| = 2\)
  • C.  \(\left| {\rm{w}} \right| =5\)
  • D.  \(\left| {\rm{w}} \right| = \sqrt 5\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  w = i\left( { - 3 - 4i} \right) + \frac{{25}}{{ - 3 - 4i}}\\
   =  - 3i + 4 - \frac{{25\left( {3 - 4i} \right)}}{{9 + 16}} = 1 + i\\
   \Rightarrow \left| w \right| = \sqrt 2 
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1166

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON